תהליך הזמנה

אוקטובר 29, 2019

בירור >>> ► ספק גיליון מפרט / ציור / תיאור מפורט / תמונות >>> ► הערכת כדאיות >>> ► הצעת מחיר + ציור >>> ► אישור לקוח >>> ► דגימות ייצור >>> ► דוגמאות בדיקת לקוחות >>> ► מדגם עונה על הדרישות >>> ► הזמנה + תשלום >>> ► ייצור >>> ► בדיקה מוסמכת >>> ► משלוח