תהליך ההזמנה

אוק 29, 2019

בירור >>>◄ ספק דף אפיון / שרטוט / תיאור מפורט / תמונות >>>◄ הערכת היתכנות >>>◄ הצעת מחיר + שרטוט >>>◄ >>> אישור לקוח◄ דגימות ייצור >>>◄ דוגמאות בדיקת לקוחות >>>► הדגימה עומדת בדרישות >>>◄ הזמנה + תשלום >>>◄ ייצור >>>◄ בדיקה מוסמכת >>>◄ אספקה